Oikea-aikaiset huolto- ja käyttöpalvelut kiinteistön parhaaksi

Kiinteistöissä on yhä enemmän älykästä automatiikkaa ohjaamassa tärkeitä toimintoja, kuten lämmitystä, ilmanvaihtoa ja energiankäyttöä. Huoltotiimimme vastaa niin yksittäisten IV-laitteiden kuin lämmönjakohuoneiden ja automaatiojärjestelmien huolloista, vikakorjauksista ja ylläpidosta. Kun kiinteistöä hoidetaan hyvin, sekä rakennus että asukkaat voivat hyvin.

Ratkaisumme

Kiinteistöautomaatiojärjestelmien huollot ja ylläpito

Huollamme ja korjaamme kiinteistöautomaatiojärjestelmät kokonaisuutena tai sovituilta osin. Puhdistamme ja tarkistamme mm. ilmanvaihtokoneiden, lämmitysjärjestelmien sekä muihin järjestelmiin liittyvät toiminnot. Lämmönjakohuoneiden huollot teemme kerran vuodessa, muut huoltotyöt asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana.

Huollamme vuosittain noin 400 lämmönjakohuonetta. Korjauspalvelumme sisältää puhaltimien ja sähkömoottoreiden laakerointia ja kunnostusta. Mitoitamme uusia puhallinratkaisuja tarpeen vaatiessa. Meiltä saat erikois-, pussi- ja tasosuodattimia myös mittatilauksen mukaan.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmien tarkastus- ja huoltokohteita ovat:

 • RAU-järjestelmät
 • Ilmanvaihtolaitteet, -kanavistot ja -koneet
 • Lämmityslaitteet
 • Paisuntalaitteisto
 • LJH-huollot

Lisätietoja kiinteistöautomatiikkaan liittyvistä palveluistamme

Ilmanvaihdon puhdistukset, mittaukset ja säädöt

Suoritamme ilmanvaihdon puhdistukset, puhdistustarpeen kartoitukset ja ilmanvaihtokoneiden kuntoarvioinnit. Ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt takaavat ilmanvaihdon moitteettoman toiminnan sekä asumismukavuuden. Myös korvausilmasuodattimien säännöllinen puhdistus ja vaihto ovat tärkeä osa toimivaa ilmanvaihtoa.

Teemme ilmanvaihdon säätöjä niin teollisuuskiinteistöihin, asuinkerrostaloihin kuin toimistorakennuksiinkin. Lahden Taloille olemme suorittaneet viime vuosina noin 3 000 asunnon ilmamäärien tasapainotukset sekä useiden kymmenien yksittäisten kiinteistöjen ilmamäärien mittaukset ja säädöt. Teemme myös yksittäisten tilojen ja asuntojen ilmamäärätarkastuksia sekä ilmanvaihdon toimintaongelmien selvityksiä.

Säännöllisesti tehdyt huollot takaavat, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii suunnitellusti ja mahdolliset puutteet havaitaan ajoissa. Esimerkiksi ilmanvaihdon nuohous on suositeltavaa 5-10 vuoden välein riippuen kiinteistön käyttötarkoituksesta.

Ilmanvaihdon huoltotöitämme:

 • Ilmanvaihtoventtiilien ja kanaviston puhdistaminen
 • Ilmansuodattimien vaihto ja puhdistaminen
 • Ilmamäärien mittaukset ja säädöt
 • Ilmanvaihtokoneiden kuntoarviot
 • Sopimus- ja vuosihuollot

Ilmanvaihdon ylläpitopalvelut

Otamme tarvittaessa vastuun koko IV-laitteiston ylläpidosta. Ylläpitosopimus varmistaa, että kiinteistön ilmanvaihto huolletaan ja mahdolliset viat korjataan ajoissa. Palveluun sisältyy raportointi suoritetuista huoltotöistä sekä havaituista puutteista toimenpide-ehdotuksineen ja kustannusarvoineen. Ylläpitosopimuksen sisältö sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

Lisätietoja ilmanvaihtopalveluistamme

Hyödyt

 • Kiinteistön olosuhteet pysyvät optimaalisina ja turvallisina.
 • Kiinteistö toimii energiatehokkaasti ja laitteiston käyttöaika pitenee.
 • Oikea-aikainen huolto säästää yllättäviltä häiriötilanteilta, vaurioilta ja korjauskustannuksilta.
 • Kiinteistön tekninen ylläpito helpottuu ja tehostuu.
 • Kiinteistö pysyy paremmassa kunnossa ja sen arvo säilyy.

Soita ja kysy lisää!

Toimimme luottokumppanina kiinteistönne huolloissa ja ylläpidossa. Tarjoamme käyttöönne kiinteistöautomaation parhaat järjestelmät ja takuut.

Petri Ravi

Huolto- ja palvelupäällikkö

050 3853 256 petri.ravi@bravida.fi

Toni Leppänen

Huoltoasentaja

050 5581 314 toni.leppanen@bravida.fi

Jani Sipiläinen

Projektinhoitaja

050 4377 278 jani.sipilainen@bravida.fi

Jukka Skytz

Huoltoasentaja

050 5644 875 jukka.skytz@bravida.fi