Taloyhtiöiden ja kiinteistöjen ilmanvaihto hallintaan

Ilmanvaihdon modernisoinnilla parempaa sisäilman laatua ja hyvinvointia. Ilmanvaihto on tärkeä osa myös kiinteistön energiatehokkuutta ja pienempiä energialaskuja. Ratkaisumme soveltuvat kaikenkokoisiin taloyhtiöihin ja kiinteistöihin, joissa on joko koneellinen tai painovoimainen ilmanvaihto. Huollamme vuosittain satoja kohteita ja tuhansia IV-koneita tai järjestelmiä.

Ratkaisumme

Ilmanvaihdon modernisoinnit ja saneeraukset

Jos vanhat ilmanvaihtokoneet toimivat tehottomasti ja energiaa tuhlaten, on aika päivittää ne nykyaikaan. IV-alan kokeneina ammattilaisina tunnemme ja tunnistamme ilmanvaihtopulmat liittyvät ne sitten energiankulutukseen tai huoneilman laatuun. Kartoitamme kiinteistön ilmanvaihdon kunnon paikan päällä ja annamme asiantuntevat suositukset tarvittavista toimenpiteistä. Toteutamme ilmanvaihdon modernisoinnit tehtyjen IV-suunnitelmien mukaisesti avaimet käteen -palveluna.

Ilmanvaihto voidaan liittää osaksi kiinteistöautomatiikkaa, jolloin kaikkea talotekniikka voidaan valvoa, ohjata ja huoltaa keskitetysti, oikea-aikaisesti ja riskejä ennakoiden.

Ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt

Toimiva ilmanvaihto edellyttää, että järjestelmä on IV-suunnitelmien mukaan säädetty ja tasapainotettu. Tällöin tulo- ja poistoilmanvirtojen suhde on oikea, ilmavirrat kulkevat kuten pitääkin ja eri tilojen väliset painesuhteet pysyvät hallinnassa. Huonosti säädettynä ilmanvaihto aiheuttaa mm. melua, vetoa ja tunkkaista sisäilmaa. Liian suuren alipaineen vuoksi esimerkiksi sisäilmaan voi vuotaa epäpuhtauksia ulkoa tai seinärakenteista. Ylipaine voi puolestaan työntää huonekosteutta ulkovaipan rakenteisiin.

Teemme ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt luotettavin menetelmin. Työ voidaan suorittaa erikseen tai muiden palveluidemme yhteydessä, esimerkiksi osana laajempaa ilmanvaihtojärjestelmän modernisointia tai muuta huoltokäyntiä.

Puhallinohjausjärjestelmät, POY-keskus

Kehittämämme puhallinohjausyksikkö (POY 3) on suunniteltu vastaamaan nykypäivän tiukentuvia energiamääräyksiä niissä kohteissa, joissa ilmanvaihto on hoidettu pelkästään poistopuhaltimilla. Puhallinohjausyksikkö ohjaa poistopuhallinta portaattomasti ulkolämpötilan ja paineen mukaan. Näin saavutetaan vedottomampi sisäilma ja säästetään kallista lämmitysenergiaa sekä sähköenergiaa.

  • Soveltuu kaikenkokoisiin kerrostaloihin sekä teollisuus- ja huoltohalleihin.
  • Helppoja asentaa ja käyttää.
  • Näissä saneerauksissa takaisinmaksuaika on jopa alle vuoden!

Puhallinohjausyksikkö-esite (pdf)

Lataa käyttöohjeet ja kytkentäkaaviot täältä

 

Ilmanvaihtokanavien puhdistukset

Tunkkainen sisäilma, vedon tunne tai ruoanvalmistuksesta syntyvät käryt saattavat johtua epäpuhtauksista tuloilmakanavistossa. Puhdistamme IV-kanavat huolellisesti ja ripeästi, mahdollisimman vähän kiinteistön tilankäyttöä ja asumista haitaten.


Hyödyt

  • Hallittu ilmanvaihto poistaa sisäilman kosteutta pitäen rakenteet terveinä.
  • Toimivalla ilmanvaihdolla luodaan hajuton, pölytön, meluton ja vedoton sisäilma.
  • Sisäilman laatu paranee ja asukkaiden hyvinvointi lisääntyy.
  • Sisätilojen puhdistustarve vähenee.
  • Energiatehokkaassa kiinteistössä maksetaan pienempiä energialaskuja.
  • Kiinteistön tekninen ylläpito helpottuu ja tehostuu.

Ilmanvaihdon tehtävät

Ilmanvaihdon tehtävä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Mitä puhtaampaa sisäilma on, sitä paremmin ihmiset ja rakennukset voivat. Ilmanvaihdon toiminta perustuu paine-eroihin ilman virratessa suuremmasta paineesta pienempään. Ilmanvaihto voidaan hoitaa koneellisesti puhaltimilla (tulo- ja poistoilmanvaihto) tai painovoimaisesti lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella. Koneellisen ilmanvaihdossa on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja lämmöntalteenottoon poistoilmasta. Nykyaikaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ilma vaihdetaan hallitusti. Järjestelmän suunnittelua ja rakentamista ohjaa rakentamismääräyskokoelma. Määräykset koskevat uudisrakentamisen lisäksi rakennusluvan alaista peruskorjausta.

Soita ja kysy lisää!

Autamme ratkaisemaan kiinteistön ilmanvaihtopulmat asiantuntevasti ja nykyvaatimusten mukaisesti. Meillä IV-työn hinta-laatusuhde on aina kohdillaan!

Juha Salminen

IV-tiimipäällikkö

050 5969 038 juha.salminen@bravida.fi

Petri Koivisto

IV-asentaja

050 4116 187 petri.koivisto@bravida.fi

Janne Udd

IV-asentaja

050 5681 255 janneu@bravida.fi